covid-19COVID-19 Update We are Open.

2423065D00 Suzuki GEAR, MAIN SHAFT 3RD, Price: 80.92$, Weight: 0.514kg


Make Number Name Availability Weight, kg Ship in, Days Price

Suzuki

2423065D00

GEAR, MAIN SHAFT 3RD

0

0.514

1

80.92$

Not Available

Substitutions

Make Number Name Availability Weight, kg Ship in, Days Price  
Suzuki
2423060A00
GEAR, MAIN SHAFT 3RD
0
0.514
1
80.92$
Not Available

Compatibility

NameModelcodeModificationManufacturedModelDiagram
EscudoTA02W-2
EscudoTA02W
EscudoTL52W-3
NameModelcodeModificationManufacturedModelDiagram
Grand VitaraSQ420SQ420Q (MY:99-00,CAMI)SQ420Q
Grand VitaraSQ416SQ416LSQ416L
Grand VitaraSQ420SQ420W-2SQ420W
Grand VitaraSQ420SQ420Q (MY:01-04,CAMI)SQ420Q
Grand VitaraSQ420SQ420WD-3SQ420WD
Grand VitaraSQ420SQ420X-3
Grand VitaraSQ420SQ420VSQ420V
Grand VitaraSQ625SQ625W-2 (G.Vitara)SQ625W
Grand VitaraSQ416SQ416X-2SQ416X
Grand VitaraSQ416SQ416Q (MY:99-00,CAMI)SQ416Q
Grand VitaraSQ416SQ416V-2SQ416V
Grand VitaraSQ625SQ625W-3 (G.Vitara)SQ625W
Grand VitaraSQ420SQ420WD-2SQ420WD
Grand VitaraSQ420SQ420XD-3
Grand VitaraSQ420SQ420WSQ420W
Grand VitaraSQ420SQ420X-2SQ420X
Grand VitaraSQ420SQ420L (E30)SQ420L
Grand VitaraSQ420SQ420W-3SQ420W
Grand VitaraSQ416SQ416X-3
Grand VitaraSQ416SQ416VSQ416V
Grand VitaraSQ416SQ416V-3
Grand VitaraSQ420SQ420WDSQ420WD
Grand VitaraSQ416SQ416Q (MY:01-04,CAMI)SQ416Q
Grand VitaraSQ420SQ420V-2SQ420V
Grand VitaraSQ625SQ625W (G.Vitara)SQ625W
NameModelcodeModificationManufacturedModelDiagram
Vitara/SidekickSE416SE416-5
Vitara/SidekickSV418SV418 (MY 1997)97 MODELSV418
Vitara/SidekickSE416SE416-4
Vitara/SidekickSV418SV418 (MY 1996)96 MODELSV418
Vitara/SidekickSV620SV620-3SV620
Vitara/SidekickSE416SE416 (E03,E28,E33,E60:MY 1998)98 MODELSE416
Vitara/SidekickSE416SE416 (E03,E28,E33,E60:MY 1997)97 MODELSE416
Vitara/SidekickSE416SE416 (E03,E28,E33,E60:MY 1996)96 MODELSE416
Vitara/SidekickSV418SV418 (MY 1998)98 MODELSV418
Vitara/SidekickSV420SV420D-3SV420D
Vitara/SidekickSV420SV420G-3SV420G
Vitara/SidekickSQ416SQ416Q (E03,E28,E33:MY 1999)99 MODELSQ416Q
Vitara/SidekickSQ416SQ416Q (E03,E28,E33:MY 2000)00 MODELSQ416Q
Vitara/SidekickSQ416SQ416Q (E03,E28,E33:MY 2001)01 MODELSQ416Q
Vitara/SidekickSQ416SQ416Q (E03,E28,E33:MY 2002)02 MODELSQ416Q
Vitara/SidekickSQ416SQ416Q (E03,E28,E33:MY 2003)03 MODELSQ416Q
Vitara/SidekickSQ420SQ420L (E03,E28,E33:MY 1999)99 MODELSQ420L
Vitara/SidekickSQ420SQ420L (E03,E28,E33:MY 2000)00 MODELSQ420L
Vitara/SidekickSQ420SQ420L (E03,E28,E33:MY 2001)01 MODELSQ420L
Vitara/SidekickSQ420SQ420L (E03,E28,E33:MY 2002)02 MODELSQ420L
Vitara/SidekickSQ420SQ420L (E03,E28,E33:MY 2003)03 MODELSQ420L
Vitara/SidekickSQ420SQ420Q (E03,E28,E33:MY 1999)99 MODELSQ420Q
Vitara/SidekickSQ420SQ420Q (E03,E28,E33:MY 2000)00 MODELSQ420Q
Vitara/SidekickSQ420SQ420Q (E03,E28,E33:MY 2001)01 MODELSQ420Q
Vitara/SidekickSQ420SQ420Q (E03,E28,E33:MY 2002)02 MODELSQ420Q
Vitara/SidekickSQ420SQ420Q (E03,E28,E33:MY 2003)03 MODELSQ420Q
NameModelcodeModificationManufacturedModelDiagram
X90SZ416SZ416 (E30,E28,E33:MY 1998)98 MODEL
X90SZ416SZ416 (E30,E28,E33:MY 1996)96 MODEL
X90SZ416SZ416 (E30,E28,E33:MY 1997)97 MODEL