7531135050 Toyota EMBLEM, RADIATOR GRILLE (OR FRONT PANEL), Price: 14.83$, Weight: 0.012kg


Make Number Name Availability Weight, kg Ship in, Days Price

Toyota

7531135050

EMBLEM, RADIATOR GRILLE (OR FRONT PANEL)

0

0.012

1

14.83$

Not Available

Compatibility

NameModelDescriptionProdPeriodOptionsDiagram
4-RUNNER TRUCKRN80L-TRMREKRN8#,90,12#,VZN85,9#,VZN12008.1990 - 01.1995ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
4-RUNNER TRUCKVZN90L-CRSDEARN8#,90,12#,VZN85,9#,VZN12008.1988 - 01.1995ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION;
4-RUNNER TRUCKRN80L-TRSDEARN8#,90,12#,VZN85,9#,VZN12008.1988 - 01.1995ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION;
4-RUNNER TRUCKRN90L-CRSDEKRN8#,90,12#,VZN85,9#,VZN12008.1988 - 01.1995ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION;
4-RUNNER TRUCKVZN85L-TWSREA6RN8#,90,12#,VZN85,9#,VZN12008.1988 - 08.1993ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION;
4-RUNNER TRUCKRN85L-TRMDEKRN8#,90,12#,VZN85,9#,VZN12008.1990 - 10.1994ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
4-RUNNER TRUCKVZN90L-CRPGEARN8#,90,12#,VZN85,9#,VZN12008.1988 - 01.1995ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION;
4-RUNNER TRUCKRN85L-TRSDEARN8#,90,12#,VZN85,9#,VZN12008.1988 - 10.1994ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION;
4-RUNNER TRUCKVZN85L-TWMREA6RN8#,90,12#,VZN85,9#,VZN12008.1988 - 08.1993ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
4-RUNNER TRUCKVZN90L-CRMDEKRN8#,90,12#,VZN85,9#,VZN12008.1988 - 01.1995ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
4-RUNNER TRUCKVZN90L-CRSDEKRN8#,90,12#,VZN85,9#,VZN12008.1988 - 01.1995ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION;
4-RUNNER TRUCKRN80L-TRMREARN8#,90,12#,VZN85,9#,VZN12008.1990 - 01.1995ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
4-RUNNER TRUCKRN90L-CRMDEARN8#,90,12#,VZN85,9#,VZN12008.1988 - 01.1995ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
4-RUNNER TRUCKVZN85L-THSDEARN8#,90,12#,VZN85,9#,VZN12008.1988 - 08.1992ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION;
4-RUNNER TRUCKVZN95L-TWMREA6RN8#,90,12#,VZN85,9#,VZN12008.1988 - 08.1993ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
4-RUNNER TRUCKRN85L-TRMDEARN8#,90,12#,VZN85,9#,VZN12008.1988 - 10.1994ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
4-RUNNER TRUCKRN85L-TRSDEKRN8#,90,12#,VZN85,9#,VZN12008.1988 - 10.1994ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION;
4-RUNNER TRUCKRN90L-CRMDEKRN8#,90,12#,VZN85,9#,VZN12008.1990 - 01.1995ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
4-RUNNER TRUCKVZN95L-TWSREA6RN8#,90,12#,VZN85,9#,VZN12008.1988 - 08.1993ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION;
4-RUNNER TRUCKRN80L-TRMDEARN8#,90,12#,VZN85,9#,VZN12008.1988 - 01.1995ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
4-RUNNER TRUCKRN90L-CRSDEARN8#,90,12#,VZN85,9#,VZN12008.1988 - 01.1995ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION;
4-RUNNER TRUCKVZN85L-THMDEARN8#,90,12#,VZN85,9#,VZN12008.1988 - 08.1992ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
4-RUNNER TRUCKVZN90L-CRMDEARN8#,90,12#,VZN85,9#,VZN12008.1988 - 01.1995ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
4-RUNNER TRUCKVZN95L-TWSREK6RN8#,90,12#,VZN85,9#,VZN12008.1988 - 08.1993ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION;
4-RUNNER TRUCKVZN90L-CRMGEARN8#,90,12#,VZN85,9#,VZN12008.1988 - 01.1995ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
4-RUNNER TRUCKRN80L-TRSDEABRN80,9009.1991 - 01.1995ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION;
4-RUNNER TRUCKRN80L-TRMDEABRN80,9009.1991 - 01.1995ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
4-RUNNER TRUCKRN80L-TRMREABRN80,9009.1991 - 01.1995ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
NameModelDescriptionProdPeriodOptionsDiagram
HILUXLN85L-TRMRSWRN1##,YN85,90,1##,LN85,90,1##,VZN130,KZN13008.1988 - 08.1997ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUXLN85R-TRMRSWRN1##,YN85,90,1##,LN85,90,1##,VZN130,KZN13008.1992 - 08.1997ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUXLN85L-TRMRSW3RN1##,YN85,90,1##,LN85,90,1##,VZN130,KZN13008.1988 - 08.1997ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUXYN85L-TRMRSWRN1##,YN85,90,1##,LN85,90,1##,VZN130,KZN13008.1988 - 08.1994ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUXLN85L-PRMRSWRN1##,YN85,90,1##,LN85,90,1##,VZN130,KZN13008.1988 - 08.1997ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUXLN90L-CRMDSWRN1##,YN85,90,1##,LN85,90,1##,VZN130,KZN13008.1988 - 08.1997ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUXYN90L-CRMDSWRN1##,YN85,90,1##,LN85,90,1##,VZN130,KZN13008.1988 - 08.1994ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUXYN85R-TRMRSWRN1##,YN85,90,1##,LN85,90,1##,VZN130,KZN13008.1988 - 08.1994ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUXLN85R-TRMRSWAYN85,LN8510.1992 - 02.1997ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUXLN85L-TRMRSWAYN85,LN8501.1989 - 02.1997ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUXYN85R-TRMRSW3YN85,LN8510.1991 - 10.1994ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUXLN85R-TRMRSW3YN85,LN8510.1992 - 02.1997ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUXLN85L-TRMRSW3YN85,LN8503.1991 - 02.1997ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUXYN85L-TRMRSWAYN85,LN8501.1989 - 10.1994ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUXYN85R-TRMRSWAYN85,LN8507.1989 - 10.1994ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUXYN85L-TRMRSW3YN85,LN8510.1991 - 10.1994ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUXLN80-TRQDSKZN130,LN8#,10#,112,13#,VZN130,YN8#,10#,13009.1988 - 08.1994ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUXLN85-TRPDSKZN130,LN8#,10#,112,13#,VZN130,YN8#,10#,13009.1988 - 08.1994ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION;
HILUXLN85-TRQDS3KZN130,LN8#,10#,112,13#,VZN130,YN8#,10#,13009.1988 - 08.1994ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUXYN85-TLQDS3KZN130,LN8#,10#,112,13#,VZN130,YN8#,10#,13009.1988 - 08.1994ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUXLN85-PRQDSKZN130,LN8#,10#,112,13#,VZN130,YN8#,10#,13009.1988 - 08.1994ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUXLN85-TBQDSKZN130,LN8#,10#,112,13#,VZN130,YN8#,10#,13009.1988 - 08.1994ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUXLN85-TRQDSKZN130,LN8#,10#,112,13#,VZN130,YN8#,10#,13009.1988 - 08.1994ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUXYN80-TRQRSKZN130,LN8#,10#,112,13#,VZN130,YN8#,10#,13009.1988 - 08.1994ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUXYN85-TBQDSKZN130,LN8#,10#,112,13#,VZN130,YN8#,10#,13009.1988 - 08.1994ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUXLN85-TLQDS3KZN130,LN8#,10#,112,13#,VZN130,YN8#,10#,13009.1988 - 08.1994ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUXYN85-TLQDSKZN130,LN8#,10#,112,13#,VZN130,YN8#,10#,13009.1988 - 08.1994ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUXYN85-TRQSSKZN130,LN8#,10#,112,13#,VZN130,YN8#,10#,13009.1988 - 08.1994ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUXYN80-TRQDSKZN130,LN8#,10#,112,13#,VZN130,YN8#,10#,13009.1988 - 08.1994ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUXLN85-TLQDSKZN130,LN8#,10#,112,13#,VZN130,YN8#,10#,13009.1988 - 08.1994ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUXLN85-TRPSSKZN130,LN8#,10#,112,13#,VZN130,YN8#,10#,13009.1988 - 08.1994ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION;
HILUXLN85-TRQSSKZN130,LN8#,10#,112,13#,VZN130,YN8#,10#,13009.1988 - 08.1994ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUXYN85-PRQDSKZN130,LN8#,10#,112,13#,VZN130,YN8#,10#,13009.1988 - 08.1994ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUXYN80-TRQSSKZN130,LN8#,10#,112,13#,VZN130,YN8#,10#,13009.1988 - 08.1994ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUXYN85-TRQDSKZN130,LN8#,10#,112,13#,VZN130,YN8#,10#,13009.1988 - 08.1994ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUXYN85-TRQDS3KZN130,LN8#,10#,112,13#,VZN130,YN8#,10#,13009.1988 - 08.1994ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
NameModelDescriptionProdPeriodOptionsDiagram
HILUX 2WDLN85L-TRMRSLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1988 - 08.1997ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDLN86L-TRMRSVLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1990 - 08.1997ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDRN85L-PRMDSVLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1988 - 08.1997ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDRN85R-PRMRSLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1991 - 12.1998ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDRN85R-TRMRS3LN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1991 - 12.1998ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDYN85R-TRKRSLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1988 - 09.1999ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDLN81L-TRMRSVLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1990 - 08.1997ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDLN86L-PRMRSVLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1990 - 08.1997ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDRN85L-PRMRELN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9001.1994 - 09.1999ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDRN90L-CRMDSVLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1992 - 08.1997ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDYN85R-TRKRSTLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9010.1989 - 03.1993ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDYN86L-PRMRSVLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1990 - 08.1997ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDYN92L-CRMDS3LN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1988 - 08.1994ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDLN85L-PRMRSLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1988 - 08.1997ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDLN85L-TRMRS3LN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1990 - 08.1997ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDLN85L-TRMRSTLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1991 - 06.1998ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDLN86R-PRMDSQLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1991 - 08.1997ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDLN86R-TRMRSQLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1991 - 08.1997ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDLN86R-TRMRSQ3LN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1991 - 08.1997ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDRN85L-PRMRSLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1991 - 09.1999ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDRN85L-TRMRS3LN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1991 - 09.1997ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDRN85R-PRMDSQLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1988 - 08.1997ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDYN80L-TRKRSLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1988 - 08.1997ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDYN81L-TRMRSVLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1990 - 08.1997ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDYN85L-TRMRSLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1988 - 08.1997ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDYN85R-TRMRSTLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9003.1993 - 04.1995ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDLN80R-TRMRSLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1988 - 08.1997ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDLN85R-PRMRS3LN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1990 - 08.1997ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDLN85R-TRMRS3LN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1988 - 12.1998ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDLN85R-TRMRSTLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9010.1989 - 06.1998ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDLN86L-TRMDSLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9003.1997 - 06.2001ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDYN85L-PRKRSLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1988 - 08.1997ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDYN85L-TRKRSLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1988 - 08.1997ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDYN92L-CRMDSLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1988 - 08.1997ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDLN85R-TRKRSLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1988 - 09.1999ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDLN85R-TRMRSLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1988 - 09.1999ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDLN85R-TRMSSTLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9010.1989 - 06.1998ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDRN80L-TRMDSVLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1988 - 08.1997ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDRN85L-TRMRELN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9001.1994 - 09.1999ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDRN85L-TRMSSVLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1990 - 08.1997ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDRN90R-CRPSSQLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1988 - 08.1997ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION;
HILUX 2WDYN85R-TRKRSQLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1988 - 08.1992ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDYN90R-CRMSSTLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9001.1994 - 04.1995ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDLN80R-TRMRSTLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9010.1989 - 06.1998ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDLN85L-TRKRSLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1988 - 08.1997ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDLN86L-PRMDSLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9003.1997 - 06.2001ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDLN86L-TRMRSLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9003.1997 - 06.2001ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDLN86R-TRPRSQ3LN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1991 - 08.1997ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION;
HILUX 2WDLN90R-CRMSSTLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9010.1989 - 06.1998ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDRN85R-PRPDSQLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1989 - 08.1997ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION;
HILUX 2WDRN85R-TRMRSQLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1988 - 08.1997ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDRN85R-TRPRSQ3LN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1990 - 08.1997ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION;
HILUX 2WDYN85R-PRKRSLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1988 - 08.1997ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDYN85R-TRMRSQ3LN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1992 - 08.1997ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDRN85L-TRMRSLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1991 - 09.1999ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDRN90R-CRMSSQLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1988 - 08.1997ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDYN80R-TRKRSTLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9010.1989 - 03.1993ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDYN80R-TRMRSTLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9003.1993 - 04.1995ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDLN85R-PRMRSLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1988 - 09.1999ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDRN85R-TRMRSQ3LN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1988 - 08.1997ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDYN85L-PRMRSLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1988 - 08.1997ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDYN85L-PRMRS3LN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1991 - 08.1994ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDYN85L-TRMRS3LN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1990 - 08.1997ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDYN85R-TRKRSQ3LN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1988 - 08.1992ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDYN85R-TRMRSQLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1992 - 08.1997ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu
HILUX 2WDYN86L-TRMRSVLN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,9008.1990 - 08.1997ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Bu