Mercedes-Benz Parts Catalogs E 220 CDI 06.09.2012 Standard TURBOCHARGER

BrandNameDateMarketEu Appr DateEu Appr NumModel DescriptionVehicle Class
MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZE 220 CDI06.09.2012Standard20120403E1*2001/116*0502*13207.302E COUPECar

TURBOCHARGER

NumberNameCode
A 000 990 68 03SCREW WITH FEATURE230
A 651 096 01 80METAL SEAL WITH BEAD40
A 000 990 62 03SCREW WITH FEATURE320
A 651 096 05 40BRACKET300
A 026 997 92 45TS O-RING30
A 602 997 02 45SEALING RING30
A 651 090 61 80EXHAUST GAS TURBOCHARGER10
A 611 098 14 39BRACKET20
N 000000 003853HEXALOBULAR BOLT310
A 651 098 00 37CONNECTION FITTING22
A 651 090 07 66VACUUM CELL15
A 651 090 08 66VACUUM CELL15
A 651 090 04 66VACUUM CELL15
N 007603 008109SEALING RING25
A 651 090 01 66VACUUM CELL18
A 022 545 27 26CLUTCH HOUSING900
A 000 990 68 03SCREW WITH FEATURE16
A 651 090 09 07AIR DUCT HOUSING12
A 651 090 14 07AIR DUCT HOUSING12
A 651 090 05 66VACUUM CELL17