Catalog Mercedes-Benz B 200 CDI 05.12.2011 Standard INTAKE MANIFOLD

Brand NameDateMarketEu Appr DateEu Appr NumModel DescriptionVehicle Class
 MERCEDES-BENZ B 200 CDI05.12.2011Standard20110905E1*2007/46*0751*01246.201B SEDANCar

INTAKE MANIFOLD

NumberNameCode
A 651 091 00 60ELASTOMER MOLDED SEAL110
A 642 016 00 74PIN135
A 651 150 00 94THROTTLE VALVE ACTUATOR120
A 007 153 00 28PRESSURE SENSOR250
N 000000 003648HEXALOBULAR BOLT140
A 651 090 00 37AIR LINE90
N 910143 006002HEXALOBULAR BOLT125
A 001 984 68 29HEXALOBULAR BOLT260
A 651 091 02 60ELASTOMER MOLDED SEAL105
A 651 091 03 60ELASTOMER MOLDED SEAL240
A 028 545 28 26COUPLING HOUSING920
N 910143 006009HEXALOBULAR BOLT170
A 000 540 24 05ELECTRICAL LINE901
A 651 090 20 41BRACKET180
A 006 540 42 81CONNECTOR HOUSING900
A 651 090 11 28AIR DUCT MODULE230
A 000 982 28 26CRIMP CONNECTOR CONTACT921
A 000 982 30 26CRIMP CONNECTOR CONTACT921
A 651 090 08 28CHARGE AIR MANIFOLD230
A 001 545 50 80SINGLE-WIRE SEAL921
N 910143 006000HEXALOBULAR BOLT185
A 651 091 04 60SEALING RING265
A 651 090 04 70INTAKE AIR THROTTLE280
A 651 090 03 70INTAKE AIR THROTTLE280
A 022 545 29 26CLUTCH HOUSING910
A 651 091 04 60SEALING RING360
A 000 982 28 26CRIMP CONNECTOR CONTACT911
A 000 982 30 26CRIMP CONNECTOR CONTACT911
A 000 545 84 80GASKET911
A 651 090 32 37CHARGED AIR LINE350