Catalog Mercedes-Benz CLK 320 CDI 08.06.2005 Standard EXHAUST SYSTEM FOR SIX-CYLINDER DIESEL VEHICLES

Brand NameDateMarketEu Appr DateEu Appr NumModel DescriptionVehicle Class
 MERCEDES-BENZ CLK 320 CDI08.06.2005Standard20050222E1*98/14*0184*07209.320CLK COUPECar

EXHAUST SYSTEM FOR SIX-CYLINDER DIESEL VEHICLES

1/2
NumberNameCode
N 000000 001116HEXALOBULAR BOLT264
A 000 990 67 03SCREW WITH FEATURE380
N 000000 005805HEXALOBULAR BOLT400
N 000000 001116HEXALOBULAR BOLT544
A 203 492 71 41BRACKET390
A 005 153 40 28TEMPERATURE SENSOR260
A 008 153 40 28TEMPERATURE SENSOR260
A 007 153 48 28TEMPERATURE SENSOR260
A 003 542 70 18LAMBDA SENSOR250
A 642 150 02 73BRACKET262
N 000000 005805HEXALOBULAR BOLT110
A 203 492 71 41BRACKET100
A 642 150 02 73BRACKET542
A 203 490 00 20EXHAUST PIPE360
A 219 492 00 80FLANGE GASKET370
A 203 490 06 41PIPE CLAMP F EXHAUST SYS.320
A 203 490 32 36CATALYTIC CONVERTER330
A 203 490 04 81CATALYTIC CONVERTER295
A 003 542 70 18LAMBDA SENSOR530
A 000 990 67 03SCREW WITH FEATURE90
A 220 492 02 81SEALING RING350
A 203 490 06 41PIPE CLAMP F EXHAUST SYS.310
A 219 492 00 80FLANGE GASKET80
A 203 490 06 36CATALYTIC CONVERTER300
A 007 153 68 28TEMPERATURE SENSOR540
A 005 153 68 28TEMPERATURE SENSOR540
A 008 153 40 28TEMPERATURE SENSOR540
A 005 153 40 28TEMPERATURE SENSOR540
A 007 153 78 28TEMPERATURE SENSOR540
A 007 153 48 28TEMPERATURE SENSOR540
A 000 490 13 41CLAMP520
N 910143 008005HEXALOBULAR BOLT325
A 203 490 00 81CATALYTIC CONVERTER5
A 203 490 50 19EXHAUST LINE680
A 000 490 14 41CLAMP280
A 000 990 40 53HEXAGON NUT WITH COLLAR440
A 203 492 04 42BRACKET410
A 203 490 99 19EXHAUST PIPE270
A 006 153 95 28PRESSURE SENSOR550
A 007 153 61 28PRESSURE SENSOR550
A 006 153 49 28PRESSURE SENSOR550
A 005 153 77 28PRESSURE SENSOR550
A 203 490 13 40BRACKET570
N 910142 008000HEXALOBULAR BOLT430
A 203 491 05 37LINE660
N 910142 006003HEXALOBULAR BOLT560
A 203 492 70 41BRACKET160
A 000 990 32 07SPHERICAL COLLAR BOLT420
A 203 491 04 37LINE650
A 129 490 00 44PLATE200
A 000 490 13 41CLAMP230
N 910113 006000HEXAGON NUT580
A 003 990 02 51SCREWED INSERT580
A 120 142 00 72HEXAGON NUT210
N 910113 006000HEXAGON NUT580
A 129 490 00 44PLATE490
A 202 492 07 18DAMPING PLATE170
A 120 142 00 72HEXAGON NUT500
A 202 492 00 18SHIM PLATE180
A 000 990 40 53HEXAGON NUT WITH COLLAR150
A 203 492 70 41BRACKET450
A 203 492 07 18SHIM PLATE620
A 006 997 18 90HOSE CLAMP670
A 202 492 07 18DAMPING PLATE460
A 203 491 07 37LINE610
N 910143 008003HEXALOBULAR BOLT190
A 203 492 01 59METAL HOSE590
N 910142 008000HEXALOBULAR BOLT140
A 202 492 00 18SHIM PLATE470
N 000000 001883HEXALOBULAR BOLT630
A 203 492 00 59METAL HOSE600
A 203 492 04 42BRACKET120
N 910143 008003HEXALOBULAR BOLT480
A 000 990 32 07SPHERICAL COLLAR BOLT130
A 004 997 25 90CLAMP640
A 004 997 25 90CLAMP640