Mercedes-Benz Parts Catalogs CLK 240 29.10.2003 Standard ROLL BAR, DRAFT STOP

BrandNameDateMarketEu Appr DateEu Appr NumModel DescriptionVehicle Class
MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZCLK 24029.10.2003Standard20030227E1*98/14*0184*04209.461CLK CONVERTIBLECar

ROLL BAR, DRAFT STOP

NumberNameCode
A 209 975 01 27 9B51COVER40
A 209 975 02 27 9B51COVER40
A 209 970 15 50 9B50HEAD RESTRAINT70
A 000 998 60 40STOP BUFFER125
A 000 998 61 40STOP BUFFER125
A 000 998 22 41BUFFER130
A 209 868 00 97PAD50
A 209 868 01 32BRACKET120
A 209 868 02 32BRACKET120
A 209 860 00 32BRACKET10
N 000000 001434HEXALOBULAR BOLT30
A 209 860 01 74 9C19DRAFT STOP110
A 013 545 15 26CONTACT SOCKET700
A 220 545 52 28RECEPTACLE HOUSING600
A 209 860 03 32RS ROLL BAR20
A 209 860 01 60 9C19CONTAINER100