Catalog
Brand Name Code

HYUNDAI

Hyundai HYW201905
Model
NameFamilyVehicle CategoryModel Year FromModel Year ToModel Option S
TB 02 (JAPAN): -OCT.2006 (2002-)TBPassenger20022006BJWGL3BFuel Type: (3) MPI-SOHC;Grade: (

ENGINE

CRANKSHAFT & PISTON

01/02
NumberNameCode
2304022931Ring set - piston23040A
2304022931Ring set - piston23040A
2304022351Ring set - piston23040A
2304022301Ring set - piston23040A
2304022932Ring set - piston23040A
2304022932Ring set - piston23040A
2304022962Ring set - piston23040A
2304022962Ring set - piston23040A
2304022961Ring set - piston23040A
2304022961Ring set - piston23040A
2304022300Ring set - piston23040A
2304022301Ring set - piston23040A
2306022540Bearing set - con rod23060A
2306022952Bearing set - con rod23060A
2306022951Bearing set - con rod23060A
2306022960Bearing set - con rod23060A
2341022712Piston & pin assy23410A
2341022971Piston & pin assy23410A
2341022972Piston & pin assy23410A
2341022941Piston & pin assy23410A
2341022942Piston & pin assy23410A
2341022850Piston & pin assy23410A
2341022722Piston & pin assy23410A
2341022713Piston & pin assy23410A
2341022830Piston & pin assy23410A
2341022840Piston & pin assy23410A
2341022712Piston & pin assy23410A
2341222001Pin - piston23412
2351311104Bolt - con rod23513
2306022740Bearing pair set - con rod23060B
2306022720Bearing pair set - con rod23060B
2306022730Bearing pair set - con rod23060B
2306022700Bearing pair set - con rod23060B
2306022710Bearing pair set - con rod23060B
2351026010Rod assy - connecting23510
2351026030Rod assy - connecting23510
2351422020Nut - con rod23514
3919022600Wheel - crankshaft position sensor39190A
2331121054Bolt - drive plate23311B
2331126050Bolt - drive plate23311B
2311122602Crankshaft23111
2312522020Key - crankshaft23125
2321121054Plate - drive23211B
2322621054Plate - adapter23226B
2102022960Bearing set - crankshaft21020A
2102022954Bearing set - crankshaft21020A
2102022541Bearing set - crankshaft21020A
2102022955Bearing set - crankshaft21020A
2312122600Sprocket - crankshaft23120
2312422610Pulley - damper23124B
2312422601Pulley - damper23124B
2312722600Bolt - crankshaft23127B
2312722601Bolt - crankshaft23127B
2312322020Flange - crankshaft23123
2312622000Washer23126A
2312622010Washer23126A
2312622001Washer23126A
2102022210Bearing pair set - crankshaft center21030C
2102022220Bearing pair set - crankshaft center21030C
2102022230Bearing pair set - crankshaft center21030C
2102022240Bearing pair set - crankshaft center21030C
2102022200Bearing pair set - crankshaft center21030C
2102022140Bearing pair set - crankshaft21020D
2102022100Bearing pair set - crankshaft21020D
2102022120Bearing pair set - crankshaft21020D
2102022130Bearing pair set - crankshaft21020D
2102022110Bearing pair set - crankshaft21020D

CRANKSHAFT & PISTON

02/02
NumberNameCode
2304022931Ring set - piston23040A
2304022931Ring set - piston23040A
2304022351Ring set - piston23040A
2304022301Ring set - piston23040A
2304022932Ring set - piston23040A
2304022932Ring set - piston23040A
2304022962Ring set - piston23040A
2304022962Ring set - piston23040A
2304022961Ring set - piston23040A
2304022961Ring set - piston23040A
2304022300Ring set - piston23040A
2304022301Ring set - piston23040A
2306022540Bearing set - con rod23060A
2306022952Bearing set - con rod23060A
2306022951Bearing set - con rod23060A
2306022960Bearing set - con rod23060A
2341022712Piston & pin assy23410A
2341022971Piston & pin assy23410A
2341022972Piston & pin assy23410A
2341022941Piston & pin assy23410A
2341022942Piston & pin assy23410A
2341022850Piston & pin assy23410A
2341022722Piston & pin assy23410A
2341022713Piston & pin assy23410A
2341022830Piston & pin assy23410A
2341022840Piston & pin assy23410A
2341022712Piston & pin assy23410A
2341222001Pin - piston23412
2351311104Bolt - con rod23513
2306022740Bearing pair set - con rod23060B
2306022720Bearing pair set - con rod23060B
2306022730Bearing pair set - con rod23060B
2306022710Bearing pair set - con rod23060B
2306022700Bearing pair set - con rod23060B
2351026010Rod assy - connecting23510
2351026030Rod assy - connecting23510
2312622001Washer23126A
2312622000Washer23126A
2312622010Washer23126A
2351422020Nut - con rod23514
2312322020Flange - crankshaft23123
2312722600Bolt - crankshaft23127B
2312722601Bolt - crankshaft23127B
2312522020Key - crankshaft23125
2311122602Crankshaft23111
2312422601Pulley - damper23124B
2312422610Pulley - damper23124B
2312122600Sprocket - crankshaft23120
2102022954Bearing set - crankshaft21020A
2102022955Bearing set - crankshaft21020A
2102022541Bearing set - crankshaft21020A
2102022960Bearing set - crankshaft21020A
3919022600Wheel - crankshaft position sensor39190A
2321121054Plate - drive23211B
2322621054Plate - adapter23226B
2331126050Bolt - drive plate23311B
2331121054Bolt - drive plate23311B
2102022130Bearing pair set - crankshaft21020D
2102022140Bearing pair set - crankshaft21020D
2102022100Bearing pair set - crankshaft21020D
2102022120Bearing pair set - crankshaft21020D
2102022110Bearing pair set - crankshaft21020D
2102022240Bearing pair set - crankshaft center21030C
2102022230Bearing pair set - crankshaft center21030C
2102022200Bearing pair set - crankshaft center21030C
2102022210Bearing pair set - crankshaft center21030C
2102022220Bearing pair set - crankshaft center21030C