Catalog Hyundai GETZ/CLICK 02: -OCT.2006 (2002-) Getz Passenger ENGINE

Brand NameFamilyVehicle CategoryModel Year FromModel Year ToModel Option S
 HYUNDAI GETZ/CLICK 02: -OCT.2006 (2002-)GetzPassenger20022006BJWGR6BGrade: (G) HIGH GRADE;Engine Cap

ENGINE

ENGINE & TRANSAXLE MOUNTING

01/04
NumberNameCode
218301C370Bracket assy - transmission mounting21830
218300B800Bracket assy - transmission mounting21830
218301C370Bracket assy - transmission mounting21830
218301C800Bracket assy - transmission mounting21830
1129612306KABolt - washer assy1125DM
1129412303ABolt1129GM
1129410806KBolt1129GM
218451C000Bolt [w/ washer]21845A
218361C010Stopper21819
218361C010Stopper21819
218361C020Stopper21834
218351C350Insulator - transmission mounting21813A
218351C350Insulator - transmission mounting21813A
218351C600Bracket - transmission mounting21831B
218311C170Bracket - transmission mounting21831B
218371C020Bracket - transmission mounting43910A
218371C040Bracket - transmission mounting43910A
219301C250Bracket assy - roll rod21930C
1011610281Bolt1011AA
1011610283Bolt1011AA
2182525000Nut21825B
1339612003Nut1339GC
1339612007KNut1339GC
1339612003Nut1339GC
1339612007KNut1339GC
1129412203ABolt1129GB
2182125000Bolt assy - engine mounting21821D
218181C300Damper21841
218401C300Bracket assy - engine support21610A
2167126001Stud21611B
2167126001Stud21611B
2167126000Stud21611B
218151C220Insulator - engine mounting bracket21818
1125110306KBolt1125DG
218101C220Bracket assy - engine mounting21810A
218171C310Bracket - engine mounting support21815A
1339610001Nut1339GA
218111C110Bracket - engine mounting21811E
1123410301Bolt1123LG
1123410301Bolt1123LG
1123308146KBolt1123GR
1339610007KNut1339GB
1339610007KNut1339GB
1339610003Nut1339GB
1339610003Nut1339GB

ENGINE & TRANSAXLE MOUNTING

02/04
NumberNameCode
1129410806KBolt1129GM
1129412303ABolt1129GM
218301C800Bracket assy - transmission mounting21830
218301C370Bracket assy - transmission mounting21830
218301C370Bracket assy - transmission mounting21830
218300B800Bracket assy - transmission mounting21830
1129610606KBolt1129JA
1129610556KBolt1129JA
218381C000Bolt - flange21838B
1129612306KABolt - washer assy1125DM
218451C000Bolt [w/ washer]21845A
218361C010Stopper21819
218361C010Stopper21819
218351C350Insulator - transmission mounting21813A
218351C350Insulator - transmission mounting21813A
218351C600Bracket - transmission mounting21831B
218311C170Bracket - transmission mounting21831B
218371C020Bracket - transmission mounting43910A
218371C040Bracket - transmission mounting43910A
1129610256KBolt1129JB
1012010286KBolt1129JB
1123610356KBolt - sems1123SB
1011610281Bolt1011AA
1011610283Bolt1011AA
2183517750Damper21823A
2182525000Nut21825B
219301C250Bracket assy - roll rod21930C
218361C020Stopper21834
219501C800Bracket assy - roll rod21950R
1339612007KNut1339GC
1339612003Nut1339GC
1339612003Nut1339GC
1339612007KNut1339GC
1129412203ABolt1129GB
545612E100Bolt54564B
1132110803Bolt1120KL
1140410806KBolt1140HR
1140410181Bolt11405A
1123308146KBolt1123GR
2182125000Bolt assy - engine mounting21821D
218181C300Damper21841
218401C300Bracket assy - engine support21610A
2167026004Bracket assy - engine support21670S
2167026003Bracket assy - engine support21670S
2167026004Bracket assy - engine support21670S
218171C310Bracket - engine mounting support21815A
1339610001Nut1339GA
2167126001Stud21611B
2167126001Stud21611B
2167126000Stud21611B
2167326000Stay - engine support bracket21627A
218151C220Insulator - engine mounting bracket21818
1125110306KBolt1125DG
218101C220Bracket assy - engine mounting21810A
218411G000Bolt21841B
218111C110Bracket - engine mounting21811E
1140410301Bolt1140HE
1123410301Bolt1123LG
1123410301Bolt1123LG
1339610003Nut1339GB
1339610007KNut1339GB
1339610003Nut1339GB
1339610007KNut1339GB
1123410401Bolt1123LK
219201G000Bolt21920

ENGINE & TRANSAXLE MOUNTING

03/04
NumberNameCode
218300B800Bracket assy - transmission mounting21830
218301C800Bracket assy - transmission mounting21830
218301C370Bracket assy - transmission mounting21830
218301C370Bracket assy - transmission mounting21830
1129412303ABolt1129GM
1129410806KBolt1129GM
219301C250Bracket assy - roll rod21930C
218351C350Insulator - transmission mounting21813A
218351C350Insulator - transmission mounting21813A
218351C600Bracket - transmission mounting21831B
218311C170Bracket - transmission mounting21831B
218371C040Bracket - transmission mounting43910A
218371C020Bracket - transmission mounting43910A
1011610283Bolt1011AA
1011610281Bolt1011AA
2182525000Nut21825B
545612E100Bolt54564B
218361C010Stopper21819
218361C010Stopper21819
1132110803Bolt1120KL
1339612007KNut1339GC
1339612003Nut1339GC
1339612007KNut1339GC
1339612003Nut1339GC
1123308146KBolt1123GR
2182125000Bolt assy - engine mounting21821D
218181C300Damper21841
218401C300Bracket assy - engine support21610A
218171C310Bracket - engine mounting support21815A
218101C220Bracket assy - engine mounting21810A
218151C220Insulator - engine mounting bracket21818
218111C110Bracket - engine mounting21811E
2167126001Stud21611B
2167126001Stud21611B
2167126000Stud21611B
218451C000Bolt [w/ washer]21845A
2167026004Bracket assy - engine support21670S
2167026004Bracket assy - engine support21670S
2167026003Bracket assy - engine support21670S
1339610001Nut1339GA
1339610003Nut1339GB
1339610007KNut1339GB
1339610007KNut1339GB
1339610003Nut1339GB