Catalog

Brand Name Code

HYUNDAI

Hyundai HYW201905
Model
NameFamilyVehicle CategoryModel Year FromModel Year ToModel Option S
Sonata EFSonataPassenger20012006DAFHS65Engine Capacity: (S) 2000 CC;Bod

ENGINE

CAMSHAFT & VALVE

01/03
NumberNameCode
2431238020Belt - valve timing24312
2431238010Belt - valve timing24312
2421138010Sprocket - camshaft24211
2441038001Tensioner - timing belt automatic24410A
2222321000Lock - valve spring retainer22223
2222321004Lock - valve spring retainer22223
2461033050Adjuster assy - rocker arm lash24610
2461033050Adjuster assy - rocker arm lash24610
2461033020Adjuster assy - rocker arm lash24610
2414135000Pin - dowel24141
2222538000Seat - valve spring22225
2221233000Valve - exhaust22212
2441233000Bolt24412A
2222238000Retainer - valve spring22222
1123308503Bolt1123HE
2222138000Spring - valve22221
2221133000Valve - intake22211

CAMSHAFT & VALVE

03/03
NumberNameCode
2420038101Camshaft assy - exhaust24200A
2455133050Rocker arm assy24551A
2414135000Pin - dowel24141
2461033020Adjuster assy - rocker arm lash24610
2461033050Adjuster assy - rocker arm lash24610
2461033050Adjuster assy - rocker arm lash24610
2222321004Lock - valve spring retainer22223
2222321000Lock - valve spring retainer22223
2222238000Retainer - valve spring22222
2410038101Camshaft assy - intake24100C
2222438010Seal - valve stem exhaust22224A
2222438000Seal - valve stem inlet22224
2222138000Spring - valve22221
2222538000Seat - valve spring22225
2221133000Valve - intake22211
2454438010Cylinder - cam position sensing24544
2221233000Valve - exhaust22212
2421138010Sprocket - camshaft24211
1123308503Bolt1123HE
2431238020Belt - valve timing24312
2431238010Belt - valve timing24312
1140412301Bolt1140HU
2441233000Bolt24412A
2435138011Sprocket - oil pump24351A
2435232001Nut24352

CAMSHAFT & VALVE

02/03
NumberNameCode
2410038101Camshaft assy - intake24100C
2414135000Pin - dowel24141
2421138010Sprocket - camshaft24211
2431238010Belt - valve timing24312
2431238020Belt - valve timing24312
2420038101Camshaft assy - exhaust24200A
2222321004Lock - valve spring retainer22223
2222321000Lock - valve spring retainer22223
2222238000Retainer - valve spring22222
1140412301Bolt1140HU
2222138000Spring - valve22221
2222538000Seat - valve spring22225
2221133000Valve - intake22211
2221233000Valve - exhaust22212