Catalog

Brand Name Code

HYUNDAI

Hyundai HYW201905
Model
NameFamilyVehicle CategoryModel Year FromModel Year ToModel Option S
ACCENT/VERNA 00 (1999-)AccentPassenger19992006BAADP35Fuel Type: (3) MPI-SOHC;Engine C

ENGINE

CRANKSHAFT & PISTON

01/03
NumberNameCode
2304022902Ring set - piston23040A
2304022601Ring set - piston23040A
2304022905Ring set - piston23040A
2304022906Ring set - piston23040A
2304022932Ring set - piston23040A
2304022931Ring set - piston23040A
2304022052Ring set - piston23040A
2304022901Ring set - piston23040A
2306022960Bearing set - con rod23060A
2306022951Bearing set - con rod23060A
2306022952Bearing set - con rod23060A
2306022540Bearing set - con rod23060A
2341022612Piston & pin assy23410A
2341022603Piston & pin assy23410A
2341022612Piston & pin assy23410A
2341022612Piston & pin assy23410A
2341022613Piston & pin assy23410A
2341022962Piston & pin assy23410A
2341022961Piston & pin assy23410A
2341022922Piston & pin assy23410A
2341022623Piston & pin assy23410A
2341022921Piston & pin assy23410A
2341222001Pin - piston23412
2341222001Pin - piston23412
2320026101Flywheel assy23200B
2320026001Flywheel assy23200B
2351311104Bolt - con rod23513
1430308180Pin - dowel1430JD
2306022730Bearing pair set - con rod23060B
2306022740Bearing pair set - con rod23060B
2306022720Bearing pair set - con rod23060B
2306022710Bearing pair set - con rod23060B
2306022700Bearing pair set - con rod23060B
2351026040Rod assy - connecting23510
2351026001Rod assy - connecting23510
2321221000Gear - ring23212
2321221000Gear - ring23212
2351422020Nut - con rod23514
4321321000Bolt - special43213
3919022600Wheel - crankshaft position sensor39190A
3919022600Wheel - crankshaft position sensor39190A
2311122602Crankshaft23111
2312522020Key - crankshaft23125
2102022541Bearing set - crankshaft21020A
2102022960Bearing set - crankshaft21020A
2102022541Bearing set - crankshaft21020A
2102022954Bearing set - crankshaft21020A
2102022955Bearing set - crankshaft21020A
2102022955Bearing set - crankshaft21020A
2102022954Bearing set - crankshaft21020A
2312122020Sprocket - crankshaft23120
2312122600Sprocket - crankshaft23120
2312422600Pulley - damper23124B
2312422610Pulley - damper23124B
2312422601Pulley - damper23124B
2312722001Bolt - crankshaft23127B
2312722600Bolt - crankshaft23127B
2312722601Bolt - crankshaft23127B
2312322020Flange - crankshaft23123
2312622000Washer23126A
2312622010Washer23126A
2312622001Washer23126A
2102022230Bearing pair set - crankshaft center21030C
2102022210Bearing pair set - crankshaft center21030C
2102022220Bearing pair set - crankshaft center21030C
2102022240Bearing pair set - crankshaft center21030C
2102022200Bearing pair set - crankshaft center21030C
2102022140Bearing pair set - crankshaft21020D
2102022100Bearing pair set - crankshaft21020D
2102022120Bearing pair set - crankshaft21020D
2102022130Bearing pair set - crankshaft21020D
2102022110Bearing pair set - crankshaft21020D

CRANKSHAFT & PISTON

02/03
NumberNameCode
2304022901Ring set - piston23040A
2304022601Ring set - piston23040A
2304022902Ring set - piston23040A
2304022906Ring set - piston23040A
2304022932Ring set - piston23040A
2304022931Ring set - piston23040A
2304022052Ring set - piston23040A
2304022905Ring set - piston23040A
2306022952Bearing set - con rod23060A
2306022960Bearing set - con rod23060A
2306022951Bearing set - con rod23060A
2306022540Bearing set - con rod23060A
2341022961Piston & pin assy23410A
2341022623Piston & pin assy23410A
2341022613Piston & pin assy23410A
2341022922Piston & pin assy23410A
2341022962Piston & pin assy23410A
2341022921Piston & pin assy23410A
2341022612Piston & pin assy23410A
2341022612Piston & pin assy23410A
2341022603Piston & pin assy23410A
2341022612Piston & pin assy23410A
2341222001Pin - piston23412
2341222001Pin - piston23412
2351311104Bolt - con rod23513
2306022720Bearing pair set - con rod23060B
2306022740Bearing pair set - con rod23060B
2306022730Bearing pair set - con rod23060B
2306022700Bearing pair set - con rod23060B
2306022710Bearing pair set - con rod23060B
2351026001Rod assy - connecting23510
2351026040Rod assy - connecting23510
2312622000Washer23126A
2312622010Washer23126A
2312622001Washer23126A
2351422020Nut - con rod23514
2312322020Flange - crankshaft23123
2312722001Bolt - crankshaft23127B
2312722600Bolt - crankshaft23127B
2312722601Bolt - crankshaft23127B
2312522020Key - crankshaft23125
2311122602Crankshaft23111
2312422610Pulley - damper23124B
2312422600Pulley - damper23124B
2312422601Pulley - damper23124B
2312122600Sprocket - crankshaft23120
2312122020Sprocket - crankshaft23120
2320026001Flywheel assy23200B
2320026101Flywheel assy23200B
2102022541Bearing set - crankshaft21020A
2102022541Bearing set - crankshaft21020A
2102022960Bearing set - crankshaft21020A
2102022954Bearing set - crankshaft21020A
2102022954Bearing set - crankshaft21020A
2102022955Bearing set - crankshaft21020A
2102022955Bearing set - crankshaft21020A
3919022600Wheel - crankshaft position sensor39190A
3919022600Wheel - crankshaft position sensor39190A
2321221000Gear - ring23212
2321221000Gear - ring23212
1430308180Pin - dowel1430JD
2102022200Bearing pair set - crankshaft center21030C
2102022230Bearing pair set - crankshaft center21030C
2102022240Bearing pair set - crankshaft center21030C
2102022210Bearing pair set - crankshaft center21030C
2102022220Bearing pair set - crankshaft center21030C
2331111100Bolt - flywheel23311A
2331111100Bolt - flywheel23311A
2331123000Bolt - flywheel23311A
2331123000Bolt - flywheel23311A
2102022120Bearing pair set - crankshaft21020D
2102022100Bearing pair set - crankshaft21020D
2102022130Bearing pair set - crankshaft21020D
2102022110Bearing pair set - crankshaft21020D
2102022140Bearing pair set - crankshaft21020D