Catalog
Brand Name Code

HYUNDAI

Hyundai HYW201905
Model
NameFamilyVehicle CategoryModel Year FromModel Year ToModel Option S
IX35/TUCSON 10Ix35R/V20092013TMW5L5615Engine Type: (6) DOHC - MPI;Body

ENGINE

COOLANT PUMP

NumberNameCode
2529125000Bolt - flange25291B
2529125000Bolt - flange25291B
2529125000Bolt - flange25291B
2529125000Bolt - flange25291B
2529125000Bolt - flange25291B
2529125000Bolt - flange25291B
2529125000Bolt - flange25291B
2529125000Bolt - flange25291B
2529125000Bolt - flange25291B
1140410306KBolt1140HE
1140410306KBolt1140HE
1140410306KBolt1140HE
1140410306KBolt1140HE
1140410306KBolt1140HE
1140410306KBolt1140HE
1140410306KBolt1140HE
1140410306KBolt1140HE
1140410306KBolt1140HE
252822G000Pulley assy - tension23129
252822G000Pulley assy - tension23129
252822G000Pulley assy - tension23129
252822G000Pulley assy - tension23129
252822G000Pulley assy - tension23129
252822G000Pulley assy - tension23129
252822G000Pulley assy - tension23129
252822G000Pulley assy - tension23129
252822G000Pulley assy - tension23129
252852G000Dust cap25155A
252852G000Dust cap25155A
252852G000Dust cap25155A
252852G000Dust cap25155A
252852G000Dust cap25155A
252852G000Dust cap25155A
252852G000Dust cap25155A
252852G000Dust cap25155A
252852G000Dust cap25155A
2528725110Pulley - idler25287P
2528725110Pulley - idler25287P
2528725110Pulley - idler25287P
2528725110Pulley - idler25287P
2528725110Pulley - idler25287P
2528725110Pulley - idler25287P
2528725110Pulley - idler25287P
2528725110Pulley - idler25287P
2528725110Pulley - idler25287P
252842G000Bolt - pulley mounting25289
252842G000Bolt - pulley mounting25289
252842G000Bolt - pulley mounting25289
252842G000Bolt - pulley mounting25289
252842G000Bolt - pulley mounting25289
252842G000Bolt - pulley mounting25289
252842G000Bolt - pulley mounting25289
252842G000Bolt - pulley mounting25289
252842G000Bolt - pulley mounting25289
252512G110Bracket - tensioner25221B
252512G110Bracket - tensioner25221B
252512G110Bracket - tensioner25221B
252512G110Bracket - tensioner25221B
252512G110Bracket - tensioner25221B
252512G110Bracket - tensioner25221B
252512G110Bracket - tensioner25221B
252512G110Bracket - tensioner25221B
252512G110Bracket - tensioner25221B
2528825001Idler - drive belt25282D
2528825001Idler - drive belt25282D
2528825001Idler - drive belt25282D
2528825001Idler - drive belt25282D
2528825001Idler - drive belt25282D
2528825001Idler - drive belt25282D
2528825001Idler - drive belt25282D
2528825001Idler - drive belt25282D
2528825001Idler - drive belt25282D
2528125000Tensioner assy25281
2528125000Tensioner assy25281
2528125000Tensioner assy25281
2528125000Tensioner assy25281
2528125000Tensioner assy25281
2528125000Tensioner assy25281
2528125000Tensioner assy25281
2528125000Tensioner assy25281
2528125000Tensioner assy25281
2513025002Gasket - water pump25130G
2513025002Gasket - water pump25130G
2513025002Gasket - water pump25130G
2513025002Gasket - water pump25130G
252802G110Tensioner assy25280T
252802G110Tensioner assy25280T
252802G110Tensioner assy25280T
252802G110Tensioner assy25280T
252802G110Tensioner assy25280T
252802G110Tensioner assy25280T
252802G110Tensioner assy25280T
252802G110Tensioner assy25280T
252802G110Tensioner assy25280T
1140308556KBolt1140FR
1140308556KBolt1140FR
1140308556KBolt1140FR
2525325001Bracket - a/c, lower25253B
2525325001Bracket - a/c, lower25253B
2525325001Bracket - a/c, lower25253B
2525325001Bracket - a/c, lower25253B
2525325001Bracket - a/c, lower25253B
2525325001Bracket - a/c, lower25253B
2521225010Ribbed v-belt25212A
2521225010Ribbed v-belt25212A
2521225030Ribbed v-belt25212A
2521225010Ribbed v-belt25212A
2521225010Ribbed v-belt25212A
252122G710Ribbed v-belt25212A
2521225010Ribbed v-belt25212A
2521225030Ribbed v-belt25212A
2521225010Ribbed v-belt25212A
252122G710Ribbed v-belt25212A
2521225030Ribbed v-belt25212A
252122G710Ribbed v-belt25212A
252122G710Ribbed v-belt25212A
252122G710Ribbed v-belt25212A
252122G710Ribbed v-belt25212A
1140308206KBolt1140FF
1140308206KBolt1140FF
1140308206KBolt1140FF
1140308206KBolt1140FF
1140308206KBolt1140FF
1140308206KBolt1140FF
251252G500Cover - water pump25111P
251252G500Cover - water pump25111P
251252G200Cover - water pump25111P
251252G200Cover - water pump25111P
251252G500Cover - water pump25111P
251252G200Cover - water pump25111P
1140308806KBolt1140FZ
1140308806KBolt1140FZ
1140308806KBolt1140FZ
2512425001Gasket - water pump25124
251242G500Gasket - water pump25124
2512425001Gasket - water pump25124
2512425001Gasket - water pump25124
251242G500Gasket - water pump25124
251242G500Gasket - water pump25124
2511025002Pump sub-assy - coolant25110B
2511025002Pump sub-assy - coolant25110B
251102G500Pump sub-assy - coolant25110B
2511025002Pump sub-assy - coolant25110B
251102G500Pump sub-assy - coolant25110B
251102G500Pump sub-assy - coolant25110B
1140308256KBolt1140EB
1140308256KBolt1140EB
1140308256KBolt1140EB
1123306126KBolt - washer assy1123GF
1123306126KBolt - washer assy1123GF
1123306126KBolt - washer assy1123GF
1140306256KBolt1140ER
1140306256KBolt1140ER
1140306256KBolt1140ER
2512925001Pulley - water pump25129P
251292G500Pulley - water pump25129P
251292G500Pulley - water pump25129P
2512925001Pulley - water pump25129P
2512925001Pulley - water pump25129P
251292G500Pulley - water pump25129P
251002G200Pump assy - coolant25100
251002G500Pump assy - coolant25100
251002G500Pump assy - coolant25100
251002G500Pump assy - coolant25100
251002G200Pump assy - coolant25100
251002G200Pump assy - coolant25100